Friday, November 26, 2010

Rancangan Pengajaran - (2 Bestari-Kelas Prestasi Tinggi)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Subjek             : Matematik
Masa                : 9.00 Pagi – 10.00 Pagi
Tahun              : 2 Bestari ( kelas prestasi tinggi )
Topik               : Ruang dan Isipadu
Kemahiran       : Menentukan isipadu Kubus,Kuboid dan Segitiga
Pen. Sedia ada            : Murid sudah mengetahui bentuk- bentuk Kubus, Kuboid Dan Segitiga
Objektif peng  : Pada akhir pembelajaran, murid dapat menentukan isipadu Kubus, Kuboid dan Segitiga.
Nilai murni      : Kerjasama dalam kumpulan dan rajin
BBM               : Pelbagai jenis kotak. Bahan maujud dan kad imbasan


langkah
Isi pelajaran
Aktiviti / kaedah pengajaran
Catatan

Induksi
( 5 minit )

Fakta asas matematik
-          Kubus
-          Kuboid
-          Segitiga


-          Guru perkenalkan konsep  - Kubus, Kuboid, Segitiga
-          Murid menjawab persoalan guru.


Langkah 1
( 5 minit )


Pengenalan bentuk kubus,  kuboid dan segitiga

-          Guru bahagikan murid kepada kumpulan kecil.
-          Setiap kumpulan menunjukkan kotak yang dibawa oleh mereka masing-masing.
-          Setiap kumpulan menunjukkan kotak apabila diminta oleh guru sama ada Kubus, Kuboid dan Segitiga


Bahan Maujud
-          Botol bedak
-          Alat mainan kanak-kanak.

Langkah 2
( 10 minit )

Memperkenalkan
konsep segitiga

-          Setiap kumpulan ditunjukkan contoh botol bedak yang dipegang oleh guru.
-          Guru meminta murid meneka bentuk pada botol bedak tersebut.
-          Guru membimbing murid memahami konsep isipadu.
Langkah 3
( 15 minit )


Mengira isipadu segitiga


Luas segitiga = ½ x tapak  x tinggi

Perimeter = a + b + c

                       a
             b                   c

ab = 3cm, bc = 4cm, ca = 5cm

Luas =  3cm + 4cm + 5cm
         = 60cm

Isipadu = ½ x 4cm x 7cm
            = 14³

-          Guru membimbing murid memahami konsep isipadu dan luas


Memberi peneguhan setiap konsep agar murid menguasai.

Langkah 4
( 10 minit )

Membuat rumus isipadu


Isipadu = panjang x lebar x tinggi


Luas =  panjang x  lebar

-          Guru membuat contoh pengiraan yang melibatkan rumus.
-          Soal jawab dengan murid berhubung dengan rumus.
-          Bimbing murid yang tidak memahami konsep dan pengiraan rumus.


-          Guru mengira isipadu tersebut.
-          Panjang 4cm x lebar 2 cm x tinggi 3 cm = 24 cm³


Nilai
Kerjasama

Langkah 5
( 10 minit )

Latihan pengiraan.
-          Aktiviti kumpulan


-          Guru mengedarkan kertas aktiviti.
-          Setiap kumpulan menyiapkan aktiviti / tugasan dalam kumpulan


Penutup
( 5 minit )

Peneguhan rumus

-          Guru berbincang dengan murid mengenai rumus.
-          Mengira rumus isipadu
-          Isipadu = panjang x lebar x tinggi
-          Membuat perbandingan pengiraan kubus dan segitiga


Peneguhan

Rancangan Pengajaran - (2 Bijak - Kelas Prestasi Rendah)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Subjek             : Matematik
Masa                : 9.00 Pagi – 10.00 Pagi
Tahun              : 2 Bijak ( Kelas prestasi rendah )
Topik               : Ruang dan Isipadu
Kemahiran       : Menentukan isipadu Kubus dan kuboid
Pen. Sedia ada            : Murid sudah mengetahui bentuk- bentuk kubus dan kuboid
Objektif peng  : Pada akhir pembelajaran, murid dapat menentukan isipadu kubus dan kuboid
Nilai murni      : Kerjasama dalam kumpulan dan rajin
BBM               : Pelbagai kotak ( maujud ), kad imbasan

langkah
Isi pelajaran
Aktiviti / kaedah pengajaran
Catatan

Induksi
( 5 minit )

Fakta asas matematik
-          Kubus
-          Kuboid


-          Guru bersoaljawab dengan murid tentang fakta asas matematik seperti bentuk-bentuk pepejal  - kubus, kuboid
-          Murid menjawab persoalan guru.


Langkah 1
( 10 minit )


Pengenalan bentuk kubus dan kuboid

-          Guru bahagikan murid kepada kumpulan kecil.
-          Setiap kumpulan membawa dan menunjukkan kotak yang dibawa oleh mereka masing-masing.
-          Setiap kumpulan menunjukkan kotak apabila diminta oleh guru sama ada kubus atau kuboid.Langkah 2
( 15 minit )

Menentukan isipadu kubus / kuboid

-          Setiap kumpulan diberikan kotak tisu yang kosong.
-          Guru meminta murid memasukkan kotak kecil ke dalam kotak tersebut.
-          Guru membimbing murid memahami konsep isipadu.Langkah 3
( 15 minit )

Mengira isipadu

-          Guru membimbing murid memahami konsep isipadu.
-          Guru masukkan kotak kecil mengikut baris dan lajur sehingga penuh.
-          Murid mengira jumlah kotak kecil yang terdapat dalam kotak tersebut.
-          Guru maklumkan bahawa jumlah kotak kecil dalam kotak tisu itu adalah isipadu
sebuah kotak tisu.Langkah 4
( 10 minit )

Membuat rumus isipadu
Isipadu = panjang x lebar x tinggi

-          Guru membuat contoh pengiraan yang melibatkan rumus.
-          Soal jawab dengan murid berhubung dengan rumus.
-          Bimbing murid yang tidak memahami konsep dan pengiraan rumus.

Nilai
Kerjasama

Penutup
( 5 minit )

Peneguhan rumus

-          Guru berbincang dengan murid mengenai rumus.
-          Mengira rumus isipadu
-          Isipadu = panjang x lebar x tinggi


Peneguhan

Rumusan/Kesimpulan

Terdapat 2 Rancangan Pengajaran harian yang telah dirangka untuk pembelajaran murid mengikut prestasi kelas masing-masing. Dalam satu sesi pembelajaran kelas berprestasi rendah hanya diajar tentang pengusaan mengenal dan mengira isipadu kubus sahaja. Tujuannnya adalah untuk memastikan murid kelas prestasi rendah tersebut mampu untuk mengusai kemahiran yang disampaikan. Manakala kelas prestasi tinggi diajar 2 kemahiran dalam satu sesi pembelajaran. Ini kerana kelas ini masih mampu untuk menguasai kemahiran yang diajar oleh guru.
Dalam rancangan pengajaran harian diatas menyatakan berlakunya pembelajaran mengikut perlaziman tingkahlaku. Ia menekankan kepada gerakbalas dimana guru memberi peneguhan pada yang salah dan pujian apabila murid menjawab dengan betul.
Dalam RPH ini juga, guru telah merangsang ingatan semula konsep. Guru telah merangsang semula minda pelajar dengan pembelajaran yang lepas. Dalam ini juga murid dapat pembelajaran tentang konsep iaitu rumus untuk isipadu dapat difahami dengan sebaik mungkin.
Dalam RPH ini murid dapat mempelajari hukum penggunaan rumus tentang isipadu seperti dalam langkah 3 dan 4. Rumus asas ini penting untuk pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. pembelajaran peringkat penyelesaian masalah juga dapat dilihat pada 5 iaitu bahagian latih tubi. Jadi disini dapat kita simpulkan bahawa pembelajaran adalah berlarutan daripada tahap mudah kepada tahap yang sukar.